Daruvar pozicija
Dokumenti TZ-a

Dokumenti TZ-a

Turistička zajednica Daruvar - Papuk

2023. godina

Program rada i financijski plan TZ Daruvar-Papuk 

Ostvarenje Programa rada i financijskog plana za 2022. godinu

Izvješće o radu direktorice TZ Daruvar-Papuk za 2022. godinu

2022. godina

Ostvarenje Programa rada TZ Daruvar-Papuk za 2021.

Program rada i financijski plan TZ Daruvar-Papuk 

Izmjene Programa rada i financijskog plana TZ Daruvar-Papuk za 2022. godinu

2021. godina

II izmjene Programa rada i financijskog plana TZ Daruvar-Papuk za 2021. godinu

I izmjene Programa rada i financijskog plana TZ Daruvar-Papuk za 2021. godinu

Program rada i financijski plan TZ Daruvar-Papuk 

Poslovnik o radu Skupštine TZ Daruvar-Papuk

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ Daruvar-Papuk

2020. godina

Izmjene Programa rada TZ Daruvar-Papuk za 2020. godinu

Izmjene Financijskog plana TZ Daruvar-Papuk za 2020. godinu

Članovi Skupštine i Turističkog vijeća TZ Daruvar-Papuk

Statut TZ Daruvar - Papuk (2020. godina)

Program rada TZ Daruvar-Papuk

Financijski plan TZ Daruvar-Papuk

2019. godina 

Ostvarenje Programa rada TZ Daruvar-Papuk

Ostvarenje Financijskog plana TZ Daruvar-Papuk

Izmjena Programa rada TZ Daruvar-Papuk

Izmjena Financijskog plana TZ Daruvar-Papuk

Program rada TZ Daruvar-Papuk

Financijski plan TZ Daruvar-Papuk

2018. godina

Ostvarenje Programa rada TZ Daruvar-Papuk

Ostvarenje Financijskog plana TZ Daruvar-Papuk

Izmjena Programa rada TZ Daruvar-Papuk

Izmjena Financijskog plana TZ Daruvar-Papuk

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk

2017. godina

Ostvarenje Programa rada TZ Daruvar-Papuk 

Ostvarenje financijskog plana TZ Daruvar - Papuk

Izmjena Programa rada TZ Daruvar - Papuk

Izmjena financijskog plana TZ Daruvar - Papuk za 2017. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk 

2016. godina

Ostvarenje Programa rada TZ Daruvar-Papuk za 2016. godinu

Financijski obrazac izvješća o radu za 2016. godinu

Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ Daruvar - Papuk za 2016. godinu

Izvješće o radu Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk za 2016. godinu
Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk 

2015. godina

Izvješće o radu TZ-a za 2015. godinu

Obrazac Izvješća za 2015. godinu

Izvješće Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk za 2015. godinu

Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ Daruvar - Papuk za 2015. godinu

Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2015. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk

2014. godina

Izvješće o radu TZ-a za 2014. godinu

Obrazac Izvješća za 2014. godinu

Izvješće o radu direktorice TZ Daruvar-Papuk za 2014. godinu

Izvješće Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk za 2014. godinu

Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2014. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk 


2013. godina

Izvješće o radu TZ-a za 2013. godinu

Obrazac Izvješća za 2013. godinu

Izvješće o radu direktorice TZ Daruvar-Papuk za 2013. godinu

Izvješće Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk za 2013. godinu

Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2013. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk


2012. godina

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk

***********

Izmjene Statuta TZ Daruvar - Papuk

Statut TZ Daruvar - Papuk

Poslovnik o radu Skupštine TZ Daruvar - Papuk

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ Daruvar - Papuk

Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk

Pravilnik o radu Turističke zajednice Daruvar - Papuk 

Izbor predsjednika TZ Daruvar - Papuk

6-i elementi

 

6-i elementi

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica