Atrakcije
Crkve

Crkve

Crkva Presvetog Trojstva

Župna crkva Presvetog Trojstva sagrađena je u drugoj polovici 18. stoljeća, pretpostavlja se 1764., kada je oko plemićkog dvorca Antuna Jankovića počelo nicati naselje Daruvar. Zbog svog specifičnog izgleda, crkva je privlačila pozornost mnogih putopisaca ovog stoljeća. Povećanjem broja vjernika u 19. stoljeću pokazala se potreba za mnogim tehničkim zahvatima kako bi se povećao njen unutrašnji prostor.

Prijedlog korištenja crkve, pazeći na tadašnje stroge uvjete struke načinio je poznati arhitekt Herman Bollé. Oltar koji je nekada bio u središtu crkve premješten je na današnje mjesto i dograđena su dva pokrajnja oltara. U unutrašnjosti crkvene zgrade na sedam stupova stoji pjevački kor. Crkva ima kupolu i dva manja tornja.

Godine 1892. sagrađen je veliki toranj u kojeg su premještena zvona iz manjeg, sjevernog tornja. Godine 1912. uz crkvu je postavljen križ koji je obnovljen i vraćen na prvotno mjesto. Godine 1923. započela je prva veća adaptacija crkve, a 1925. postavljene su orgulje požeškog majstora Venceslava Holuba koje je 2008. restaurirala Umjetnička radionica Heferer, a blagoslovio 29. ožujka 2008. požeški biskup dr. Antun Škvorčević. Time je, ujedno, dovršena i temeljita restauracija crkve započeta 1999. godine.

Orgulje graditelja Venceslava Holuba iz Požege iz godine 1925. pneumatskog su sustava sa zračnicama na čunjiće sa 6 vokalnih registara na manualu i pedalu. Orgulje je temeljito restaurirala 2008. godine Umjetnička radionica Heferer.

Kontakt:

ŽUPNI URED DARUVAR - tel: 043 / 331 - 519

Župnik: Ivan Popić

 

Crkva sv. apostola Bartola

Prvotno je 1746. godine u Dežanovcu izgrađena drvena kapelica Sv. Bartola, a ubrzo nakon što je u selu otvorena osnovna škola, žitelji Dežanovca počeli su, zbog porasta broja mještana, razmišljati o gradnji nove crkve.
Nakon svih pripremnih radova, u kojima su sudjelovali mještani i domaći majstori zidari, krajem 1865. godine podignuta je zidana crkva Sv. apostola Bartola te je u isto vrijeme i blagoslovljena. Za crkvu je kupljeno zvono teško 26 kilograma, a skroman oltar i jedne male orgulje bili su poklon daruvarske župe. Crkva u početku nije imala izraziti prepoznatljiv stil, ali u njenom konačnom izgledu postoje elementi gotike.

Kontakt:
Adresa: Dežanovac 287, 43506 Dežanovac
Tel: 043/381-304

 

Crkve u Đulovcu

Katolička župna crkva Svetog Duha sagrađena je 1892. godine i spomenik je kulture. Crkva je danas obnovljena i proširena.
Osim katoličke crkve, u Đulovcu djeluju i Adventistička crkva (od 1965. godine) i Srpska pravoslavna crkva.

 

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Crkva je sagrađena i blagoslovljena 8. prosinca 1909. godine na blagdan Marijina Bezgrešnog začeća, dok je sama gradnja crkve započela 1908. godine. Za liturgijsku upotrebu blagoslovio ju je tadašnji daruvarski župnik Mijo Ettinger. Sama ideja o gradnji crkve javlja se dvadeset godina ranije, a nosilac te ideje bio je Ivan Krepelka (1840.-1891.). Crkva je temeljito obnovljena u razdoblju od 1997. - 2004. godine, a posvećena je 14. kolovoza 2005. godine po rukama požeškog biskupa.

Kontakt:
Adresa: 
Končanica 254, 43 505 Končanica

Župni ured Končanica
Tel: 043/325-014

 

Crkva Sv. Otaca Prvog Vaseljenskog Sabora

Današnja parohijska crkva u Daruvaru, podignuta je u samom središtu grada, na današnjem Trgu kralja Tomislava. Gradnja crkve u Daruvaru započela je 1749. godine, a dovršena je 1756. godine. Posvećena je prazniku SVETIM OCIMA PRVOG VASELJENSKOG SABORA, tj. nedjelji između Spasovdana i Duhova.
Crkva je izduženog pravokutnog oblika izvana sa osmostranom oltarskom apsidom, koju podupiru i učvršćuju dva kontrafora od temelja do vrha krovnog vijenca. Lađa crkve učvršćena je s pet masivnih lukova kroz koju prolaze željezne zatege. Između lukova je svod u obliku tzv. češke kape. Lukovi se oslanjaju na zidove, a s vanjske strane oblikuju pilastre, raščlanjujući tako građevinu u skladna jednaka polja između kojih su jednostavni polukružno zasvedeni prozori. Na zapadnoj strani uzdiže se trideset i šest metara visok zvonik ispod kojega se ulazi u hram. Na vrhu zvonika je bogato ukrašen križ od kovanog željeza, visok 265 cm, pozlaćen 1894. godine. Nasuprot ulaza, na povišenom dijelu pa sve do tjemena slavoluka nalazi se ikonostas koji se sastoji od 42 ikone umetnute u drvenu arhitekturu, smještene vodoravno u pet polja. Ikone je naslikao nepoznati umjetnik 1793. godine.
Profilacije vijenaca, zabat, niše, portal i drugo, svojom harmonijom i ljepotom uvode ovaj hram u zajednicu važnih spomenika barokno-klasicističke arhitekture na širem prostoru Slavonije. Elementi klasicizma koje je crkva dobila prilikom svoje obnove 1848. godine nije poremećen njen sklad i ljepota. Daruvarska crkva pravilnog je oblika, proporcionalnih dimenzija, čije dekoracije dopunjuju uravnoteženu i skladnu baroknu građevinu dostojnu svake pažnje. Od 28. travnja 2005. godine upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske u Listu zaštićenih kulturnih dobara.

Adresa: Trg kralja Tomislava 8, Daruvar

 

Župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije

Katolici iz Sirača su za svoje vjerske potrebe odlazili u Pakrac, a kasnije u Badljevinu. Godine 1904. osnovan je odbor za gradnju kapele te je gradnja započela dvije godine kasnije. Crkva je podignuta 1907. godine i tijekom sljedeće godine snabdjevena je svim potrebnim namještajem, crkvenim predmetima i misnim ruhom.
Nova crkva blagoslovljena je 2. srpnja 1908. Sirač je imao svoju crkvu, ali je i dalje bio u župi Badljevina sve do 23. rujna 1945., kada je svečano otvorena nova župa Sirač, a kapela Blažene Djevice Marije u Siraču proglašena župnom crkvom. Nakon dvije godine Sirač je dobio svoga prvog svećenika.

Kontakt:
Adresa: Stjepana Radića, 43 541 Sirač
Tel: 043/322-125 (Župni ured)

Više o Župnoj crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije pogledajte na internet stranici Općine Sirač http://www.sirac.hr/posts/post/337/katolicka-zupna-crkva-pbdm.

 

Župa sv. Antuna Padovanskog

Župa sv. Antuna Padovanskog - Daruvar osnovana je dekretom msgr. dr. Antuna Škvorčevića, požeškog biskupa, br. 1011/2003. od 31. svibnja 2003. godine, na blagdan Pohoda Blažene Djevice Marije, koji je stupio na snagu 29. lipnja 2003. godine:

Budući da je crkva Presvetog Trojstva izgrađena u 18. stoljeću bila premalena da primi u novije vrijeme sve više vjernika s područja grada Daruvara i okolice što je otežalo pastoralno djelovanje župe i „potaknulo traženje prikladnijih rješenja za bolje naviještanje Isusove radosne vijesti i pružanja duhovne pomoći vjernicima. Stoga u skladu s kanonom 515 § 2 Zakonika kanonskoga prava, saslušavši Prezbitersko vijeće Požeške biskupije, ovime se od župe Presvetog Trojstva u Daruvaru odvaja njezin jugo-istočni dio i ondje osniva nova župa sv. Antuna Padovanskog.“

„Nova župa u Daruvaru s istočne strane ima iste one granice koje je imala župa Presvetog Trojstva prema župi Sirač, s južne strane prema župi Badljevina, a na zapadu i sjeveru granicu prema župi Presvetog Trojstva tvori rijeka Toplica.“

„Nebeski zaštitnik nove župe je Antun Padovanski, vjerni slušatelj i vršitelj Božje riječi, propovjednik i učitelj, zagovornik i pomoćnik u nevoljama. Dan zaštitnika 13. lipnja liturgijski će se slaviti u župi kao svetkovina.“

Godine 2006. započinju radovi na izgradnji župne crkve i pastoralnog centra koje je projektirao arhitekt Ivan Antolić, a 13. lipnja 2009. biskup je blagoslovio gradilište i položio kamen temeljac s poveljom te zahvalio župniku Branku i prijašnjem gradonačelniku Zvonku Ceglediju.

Iako mlada, naša župa je dala svećenika: 16. srpnja 2017. sv. Mladu Misu slavio je Daruvarčanin vlč. Tomislav Sanić. Uz to s. Rebeka Macek, rodom iz Doljana, redovnica je u Zagrebu. U župi živi i djeluje pet vjeročiteljica: Suzana Lipovac, Tihana Petković, Danijela Koprek, Ivana Ljevar i Ksenija Tomašek koja jedina u Republici Hrvatskoj predaje katolički vjeronauk na češkom jeziku.

Kontakt
Adresa: Ivana Gorana Kovačića 27, 43500 Daruvar
Tel: +385 (0)43 232 983
 


6-i elementi

 

6-i elementi

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!


Prikaži Crkve na većoj karti

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica