Kultura življenja
Nijemci i Austrijanci

Nijemci i Austrijanci

Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač osnovana je radi ostvarivanja interesa, ciljeva i potreba građana Republike Hrvatske različitih narodnosti koji imaju zajednički materinji jezik – njemački, a pripadnici su njemačke ili austrijske nacionalne manjine ili su podrijetlom Nijemci li Austrijanci. Utemeljena je 10. veljače 2015. godine sukladno Zakonu o udrugama te je upisana u Registar udruga kod nadležnog ureda državne uprave.Udruga uspostavlja i razvija odnose s matičnim državama SR Njemačkom i Austrijom te s drugim organizacijama Nijemaca i Austrijanaca i drugih narodnosti njemačkog govornog područja, u zemlji i inozemstvu, a radi očuvanja i unapređenja nacionalnog i kulturnog bića stanovništva njemačkog govornog područja u Republici Hrvatskoj.  Prvenstveno okupljaju građane njemačke i austrijske nacionalne manjine te ostale građane opće populacije u RH koji su ljubitelji njemačke kulture zainteresirani za ostvarenje ciljeva Udruge. Primarno područje djelovanja Udruge su ljudska prava,a glavna djelatnost Udruge su prava nacionalnih manjina.

 

OPĆI PODACI:
Puni naziv Udruge na hrvatskom jeziku: Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač
Puni naziv Udruge na njemačkom jeziku: Verein der Deutschen und Österreicher Sirač

LOKACIJA:
Sjedište: Sirač, Stjepana Radića 120
Lokacija u kojoj se održavaju aktivnosti: Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 3/1 (vatrogasni dom Sirač, I. kat)

KONTAKTI:
Predsjednik: Josip Krajcer (098 760 292)
Potpredsjednik: Josip Hamp (099 2650 390)
Tajnik: Zoran Polenus (098 9695 383)
e-mail: udruganijemacaiaustrijanasirac@gmail.com
web: www.unias.hr

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica