Zdravlje i wellness
EHTTA

EHTTA

"Termalni grad" se smatra bilo koja lokalna vlast, bez obzira na veličinu ili broj stanovnika, koja je priznata od svog osnutka kao termalni grad, aktivnosti u gradu  su povijesno vezane uz ljekovite vode, a sa svojim učincima su utjecale na razvoj grada, arhitekturu, turizam i kulturne i socio-ekonomske inicijative.

 
 
Dana 24. i 25. ožujka 2011. godine u sklopu Međunarodnoga turističkog sajma "CROtour 2011." održana je prva Međunarodna konferencija o zdravstvenom turizmu (Health Tourism Industry – HTI), s temom "Održivost i konkurentnost turizma – zdravstveni / medicinski / wellness turizam", a cilj je bio širiti znanja i spoznaje na temu održivog i konkurentnog hrvatskog turizma. Na konferenciji je, između ostalog, naglašena potreba za otvaranje mogućnosti za brži ekonomski razvoj industrije zdravstvenog, medicinskog i wellness turizma koji nemaju sezonski karakter te su stoga iznimno važni za proširenje postojeće turističke sezone u Hrvatskoj, osobito u pasivnim i turistički slabo razvijenim prostorima.

Jedna od bitnih konstatacija je i ta da zdravstveni, medicinski i wellness turizam daju dodatne vrijednosti našoj turističkoj ponudi, a u 2009. godini ti oblici turističke ponude sudjelovali su sa 1,2 posto u turističkoj ponudi naše zemlje, a taj postotak za Europsku Uniju iznosi 20 posto, što na govori to da trebamo još više ulagati u taj vid turizma i što se tiče infrastrukture, ponude ali i promidžbe.

Kao što je odavno poznato, termalne destinacije počele su se koristiti prije 200 godina pa se može reći da je turizam započeo kao termalni turizam. Za taj oblik turizma važno je ostvariti poboljšanje zdravstvenog stanja klijenata te se koristiti tradicijom uz istodobno poštovanje načela održivog razvoja, ali pritom treba stalno raditi na uvođenju novih usluga, jer se turizam brzo razvija, a turistička se potražnja učestalo mijenja. 

Vođeni sve većem iniciranju razvitka ponude selektivnog turizma Grad Daruvar u suradnji s Daruvarskim toplicama pokrenuli su budući razvoj i suradnju u tom smjeru kandidirajući grad Daruvar za člana Europske udruge povijesnih termalnih gradova (E.H.T.T.A.) 

Međunarodna neprofitna udruga pod nazivom Europska udruga povijesnih termalnih gradova (E.H.T.T.A.) je osnovana radi stvaranja trajne europske organizacije s ciljem formiranja mreže gradova koji se mogu pohvaliti s prepoznatljivom tradicijom termalnih voda i bogatom baštinom, kako bi se očuvala njihova povijest, kako bi očuvali i štitili njihovu kulturnu baštinu kao termalnih gradova, a uz sve to definirale bi se i kreativne i inovativne politike promocije i poboljšanja. Isto tako, kroz djelovanje Udruge cilj je ojačati suradnju termalnih gradova i lječilišta na Trans-europskoj razini.

"Termalni grad" se smatra bilo koja lokalna vlast, bez obzira na veličinu ili broj stanovnika, koja je priznata od svog osnutka kao termalni grad, aktivnosti u gradu  su povijesno vezane uz ljekovite vode, a sa svojim učincima su utjecale na razvoj grada, arhitekturu, turizam i kulturne i socio-ekonomske inicijative.

Glavna načela koje je potrebno zadovoljiti da bi termalni grad postao član Udruge su:
Termalni grad mora eksploatirati / koristiti termalnu vodu (flaširana voda nije kriterij), odnosno toplice i / ili wellness centar moraju djelovati / raditi u skladu s povijesnom tradicijom.
Termalni grad mora imati arhitektonsku baštinu vezanu za termalna lječilišta odnosno izvore iz koja datira najkasnije iz 19. stoljeća, uključujući jednu ili više građevina (vezanih uz kulturu termalnih lječilišta) koje su klasificirane kao povijesni spomenici
Termalni grad mora imati tradiciju zabavnih / kulturnih aktivnosti: kazalište, kasino, koncerti i sl.
Termalni grad mora imati u ponudi hotele visoke kvalitete i značajan broj soba, koje su prvenstveno prilagođene termalnom gradu. 

Osnivači Udruge su njezini članovi, a članovi su termalni gradovi koji imaju pravo i dužnost sudjelovati u uspostavljanju ciljeva, vođenju i razvoju Udruge.

Početkom 2011. godine, predstavnici Hrvatske gospodarske komore obavijestili su Grad Daruvar i Daruvarske toplice – Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju da se mogu kandidirati za člana Europske udruge povijesnih termalnih gradova, na što se promptno reagiralo kako bi postali ozbiljni kandidati. Nakon što je popunjen inicijalni obrazac za kandidaturu, uvidjeli su da grad Daruvar i Daruvarske toplice ispunjavaju sve uvjete za kandidiranje i krenulo se u tom pravcu odnosno kandidatura je formalno podnešena ispred grada Daruvara.

Grad Daruvar i Daruvarske toplice  dana 18. studenog 2011. godine primljeni su u članstvo EHTTA-e – Europsko udruženja povijesnih termalnih gradova. Odluku o prijemu novih članova, Skupština ove međunarodne udruge donijela je na sjednici održanoj u francuskom Evianu. Kao jedini predstavnici Hrvatske, Skupštini EHTTA-e, koja je održana u palači Lumier, prisustvovali su daruvarski gradonačelnik Dalibor Rohlik i ravnatelj Daruvarskih toplica Marcel Medak. 

Članstvom u Europskoj udruzi povijesnih termalnih gradova, Daruvar i Daruvarske toplice ušle su u međunarodnu mrežu gradova, putem koje će se promovirati turistička ponuda članica EHTTA-e.

Osim turističke promocije u društvu odabranih europskih gradova koji su za ulazak u EHTTA-u morali udovoljiti mnogim kriterijima, članstvo u ovoj asocijaciji donosi i prednost pri kandidiranju projekata u strukturne fondove Europske unije.

Više informacija na www.ehtta.eu.

Nova brošura EHHTA-e; možete ju pogledati OVDJE ili klikom na fotografiju.

 

 

Europska kulturna ruta povijesnih termalnih gradova

 

EHTTA je odgovorna za Europsku rutu povijesnih termalnih gradova koju je kao Kulturnu rutu potvrdilo Vijeće Europe. Sve članice Udruge i Kulturne rute imaju bogato povijesno i kulturno nasljeđe i koriste svoju termalnu vodu u svrhu zdravstva i dobrobita.

Novosti o Kulturnim rutama Vijeća Europe pratite na njihovoj internet stranici www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/default_en.asp.

6-i elementi

 

6-i elementi

Nagrade

Grad Daruvar je osvojio mnoge nagrade
Nagrade

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica