Zdravlje i wellness
Zdravlje i wellness

Ljekovita termalna voda na području Daruvara oduvijek je korištena za poboljšanje kvalitete života, bitna poveznica između prošlosti i sadašnjosti.

Prvi su je koristili Jasi, a liječili su se tu i rimski carevi, turski i austrougarski vojskovođe, gospoda, građanstvo i seljaštvo. Kapaciteti današnjih izvora su oko 30 l/s, a temperatura se kreće do 47°C.   


6-i elementi

 

6-i elementi

Nagrade

Grad Daruvar je osvojio mnoge nagrade
Nagrade

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica