Daruvar pozicija
Master plan turizma

Master plan turizma

Dijagnoza stanja te vizija i misija razvoja turizma za područje Daruvar - Papuk

Grad Daruvar je pokrenuo nekoliko procesa i projekata turističkog razvoja, kao što su osnivanje Turističke zajednice Daruvar - Papuk, unaprjeđenje poslovanja Termalnog vodenog parka Aquae Balissae te priprema i promidžba lokacija za razvoj tri nova hotela (Dvorac Janković, Aquae Balissae i Rimska šuma). S obzirom na potrebu sustavnog osmišljavanja turističkog razvoja i marketinga za cjelovito destinacijsko područje kojeg čine grad i četiri susjedne općine u okruženju (Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač), Grad Daruvar ima interes da se izrade destinacijski planovi koji ce poslužiti kao sveobuhvatna platforma za sve buduće razvojne i marketinške aktivnosti u turizmu područja za razdoblje od 2011. do 2020. godine.

Projekt sadrži sljedeće cjeline:

Dijagnoza stanja područja Daruvar - Papuk (opće informacije i podaci, gospodarstvo, turizam, planovi i programi);

Konkurentska i ogledna turistička područja (jedanaest destinacijskih područja od kojih pet u Hrvatskoj, četiri u Sloveniji i dva u Austriji);

SWOT analiza (prednosti, nedostaci, mogućnosti i prijetnje za razvoj turizma) i ocjena konkurentnosti područja Daruvar - Papuk;

Vizija i misija razvoja turizma za područje Daruvar - Papuk. Konačna verzija Dijagnoze stanja te vizije i misije razvoja turizma za područje Daruvar - Papuk je dovršena dana 15. lipnja 2011. godine.


Daruvar - Dijagnoza stanja i vizija razvoja turizma.pdf
Daruvar - Dijagnoza stanja i vizija razvoja turizma - Prilozi.pdf

Turističko pozicioniranje i plan proizvoda i projekata za područje Daruvar - Papuk

Proces planiranja razvoja turizma za područje Daruvar - Papuk, započet prošle godine provedbom detaljnih analiza i razgovora sa svim ključnim dionicima područja, je upravo dovršen izradom konačne verzije projekta koji sadrži planove za turističko pozicioniranje i razvoj turističkih proizvoda i projekata. Cijeli proces je proveden u dvije faze koje su vodili stručnjaci savjetodavnih tvrtki MarCon iz Splita i DDS iz Barcelone te Instituta za turizam iz Zagreba.

Područje Daruvara se pozicionira kao multikulturalna oaza zdravlja i hedonizma u srcu panonske Hrvatske, pružajući gostima iz Hrvatske i regije raznovrsne doživljaje u očuvanom prirodnom okolišu s izvorima ljekovite termalne vode, bogatim povijesnim nasljeđem i visokim razinama biološke, kulturološke i eno-gastronomske raznolikosti. Projekt sadrži prijedloge razvoja za osamnaest turističkih proizvoda, među kojima su zdravstveni programi, sportske pripreme i kratki odmori od primarnog interesa, dok su ostali proizvodi bilo sekundarnog (npr. događaji i insentiv programi) ili tercijarnog značaja (npr. biciklizam i planinarenje).

Projekt predlaže razvoj dvadeset strateških projekata koji imaju za cilj unaprijediti postojeće i razviti nove smještajne, ugostiteljske, rekreacijske i druge turističke i s turizmom povezane ponude. Ukupna vrijednost investicijskih projekata nadmašuje 100 milijuna eura, a oko dvije trećine iznosa se odnosi na projekte obnove Daruvarskih toplica, razvoja turističke zone Toplica, gradnje dva nova hotela (kod park šume Rimska šuma i Termalnog vodenog parka Aquae Balissae), konverzije dvorca Janković u hotel i daljnjeg razvoja obiteljskih hotela i sličnih objekata. Među strateškim projektima su također projekti razvoja turističkih sadržaja u drugim naseljima područja kao što su Končanica i Sirač, unaprjeđenja ugostiteljske i trgovinske ponude, razvoja novih atrakcija (muzeji, galerije i interpretacijski centri), osmišljavanja tematskih ruta (kulturološka i eno-gastro) te daljnjeg razvoja odabranih događaja.

Pod pretpostavkom ostvarenja razvoja svih predloženih proizvoda i projekata, daruvarski kraj bi trebao raspolagati s visokokvalitetnom turističkom ponudom s više od dvije tisuće postelja, zapošljavati gotovo 700 djelatnika i ostvarivati godišnji turistički promet od oko 400 tisuća noćenja, od čega najmanje 40% iz inozemstva. Područje Daruvara bi tako za desetak godina moglo imati vodeću tržišnu poziciju u panonskoj Hrvatskoj, ali još uvijek na razinama od oko 50% ponude i potražnje koje danas imaju prosječna konkurentska i ogledna turistička područja u Austriji ili Sloveniji.

Daruvar - Turističko pozicioniranje, proizvodi i projekti 1.dio.pdf
Daruvar - Turističko pozicioniranje, proizvodi i projekti 2.dio.pdf

6-i elementi

 

6-i elementi

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica