Daruvar pozicija
Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Turističke zajednice Daruvar-Papuk koje se nalazi na adresi 
www.visitdaruvar.hr

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište 
www.visitdaruvar.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

·       Nije moguća promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja)

·       Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom

·       Ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici

·       Ne odabiru se izbornici klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje

·       Navigacija tipkovnicom je djelomično implementirana

Turistička zajednica Daruvar - Papuk radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Turističke zajednice Daruvar - Papuk.
Izjava je zadnji put preispitana 28. rujna 2020. Turistička zajednica Daruvar-Papuk će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Daruvar - Papuk.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Turističke zajednice Daruvar – Papuk korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: turizam@daruvar.hr


Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: 
pristupacnost@pristupinfo.hr

6-i elementi

 

6-i elementi

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica