Daruvar pozicija
Investicijski prospekt

Investicijski prospekt

Investicijski prospekt za hotelske projekte u Daruvaru

Grad Daruvar je pokrenuo nekoliko projekata turističkog razvoja, uključujući i inicijative za konverziju dvorca Janković u hotel visoke kategorije i gradnju novog hotela na jednoj od dvije lokacije u blizini Termalnog vodenog parka Aquae Balissae. Grad Daruvar namjerava omogućiti razvoj ovih projekta temeljem davanja dugoročne koncesije strateškom partneru (partnerima) s investicijskim i upravljačkim referencama za projekte ove vrste.

Projekt sadrži sljedeće cjeline:

  • Sažetak hotelskih projekata

  • Hrvatska i Daruvar (opće, gospodarsko i zakonodavno okruženje)

  • Turizam i hotelijerstvo kontinentalne Hrvatske i Daruvara

  • Hotel Dvorac Janković

  • Hotel Aquae Balissae

  • Hotel Rimska šuma

6-i elementi

 

6-i elementi

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica