Daruvar pozicija
O općinama

O općinama

Turistička zajednica područja Daruvar-Papuk od 2011. godine, uz grad Daruvar, zastupa i općine u okruženju: Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.

Općina Dežanovac

Dežanovac je istoimena općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, nastala na zapadnim predjelima pobrđa Papuka. Područje Općine Dežanovac obuhvaća površinu od 99,85 km², a osim općinskog središta pripada joj još 11 naselja, a gotovo jednu četvrtinu stanovništva čine Česi.
Na mjestu ovog naselja u srednjem se vijeku nalazila utvrda Sveti Duh (mađ. Szentlelk) s vlastelinskim dobrom plemićke obitelji Kaštelanovića, koji su posjedovali i utvrde Sirač i Željnjak, dijelom Dimičkovinu kraj današnjeg Gornjeg Daruvara i druga dobra. Pred turskim osvajanjima izbjegli su u Bisag u Hrvatskom zagorju, gdje je ta barunska loza izumrla. Novo naselje su utemeljile hrvatske obitelji iz Gorskog kotara i Like oko 1746. godine i ono se prvi put spominje u jednom dokumentu Požeške županije iz 1781. godine pod nazivom "Desanovo selo". Njemačko, mađarsko i u većem dijelu češko pučanstvo iz sjevernih zemalja Habsburške monarhije naseljava Dežanovac i okolna mjesta naročito u drugoj polovici 19. st. 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine općina Dežanovac broji 2.715 stanovnika koji žive u 926 kućanstava. 

Kontakt:

Adresa: Dežanovac 308A, 43 506 Dežanovac
Tel: 043/381-301,043/ 381-906
Fax: 043/381-201
E-mail: opcina-dezanovac@bj.t-com.hr

 

Općina Đulovac

Općina Đulovac je smještena na istočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije, na brežuljkastom području, na prijelazu iz planinskog prostora Papuka u valovito Poilovlje. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na općini Đulovac živi 3.245 stanovnika u 959 kućanstva. 
Na prijevoju između strmih obronaka Papuka, Psunja i Bilogore u blizini izvora Ilove na sjeveru i utvrde hrvatskog plemstva Stupčanice iz 14. stoljeća na jugu, počelo je od 1852. godine nicati novo naselje šumskih radnika i obrtnika. Prema predaji, dobilo je ime Julovac ili mađarski Gjulaves po Juliju, sina grofa Izidora Jankovića, koji je poticao doseljavanje novog pučanstva i podizanje gospodarstva.

Kontakt:

Adresa: Đurina ulica 132, 43 532 Đulovac
Tel: 043/ 382-044; 382-028
Fax: 043/382-027
Web: www.djulovac.hr
E-mail: opcina@djulovac.hr

 

Općina Končanica

Končanica je smještena na pola puta imeđu Velikih Zdenaca i Daruvara, to je mjesto gdje je većina nacionalna manjina. Točnije, od ukupnog broja stanovnika 47,03% su Česi, koji, osim u Končanici, također žive i u Daruvarskom Brestovcu. Daruvar je stoga sa svojom regijom područje koje je najviše naseljeno Česima i Mađarima koji su uglavnom doselili iz Češke i Moravske.
Nakon poraza u Beču 1683. godine, Turska moć je oslabila. Austrijske vlasti su riješile izrazito slabu naseljenost Vojne krajine poticanjem migracijskog procesa, te je u tu svrhu uspostavljen tzv. “Einwende-rungspatent” , dokument o emigraciji i imigraciji.To je bilo pravo vrijeme za brojne Češke obitelji da krenu u slabo nasljena područja carstva, a tome je također pogodovao važeći zakon u Češkoj prema kojemu je samo najstariji sin mogao naslijediti obiteljsko imanje. Stoga su mnogi mladi ljudi napustili svoje domove u potrazi za boljim životom. Mnogi su pronašli bolji život na daruvarskom području i u nekim manjim mjestima, jedno od kojih je i Končanica.Već krajem 19. stoljeća Končanica broji 1313 stanovnika i od tada je ostala najveće naselje pripadnika češke manjine u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na općini Končanica živi 2.360 stanovnika u 850 kućanstva. 
To područje je izrazito poljoprivredno a blizina rijeke Ilove pogodovala je uzgoju riba u jezerima starima preko sto godina. Područjem dominiraju Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, bogate rijeke i šume koje pružaju izvrsne mogućnosti za razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma.

Kontakt:

Adresa: Končanica 260, 43 505 Končanica
Tel: 043/325-021
Fax: 043/325-012
E-mail: opcina.koncanica@bj.t-com.hr
Web: www.koncanica.hr

 

Općina Sirač

Srednjovjekovno vlastelinstvo s utvrdom pod imenom Zyrch, Szirach izmijenilo je više vlasnika. Nove utvrde u Siraču i Zelnjaku (Selnyak) podigli su Kaštelanovići sa sjedištem u Sv. Duhu (Dežanovcu). Nakon gotovo 150 godina vladavine turskih osvajača, naselje se od 1776. godine počelo naseljavati hrvatskim obiteljima iz Like i Gorskog kotara. Sirač je bio u više navrata naseljavan stanovništvom iz Bosne, a od polovice 19. stoljeća doseljavaju i njemačke i češke obitelji iz sjevernih krajeva Habsburške monarhije.
Sjedište Općine je naselje Sirač, smješteno na prostoru gdje rijeka Bijela i Pakra izlaze iz planinskih masiva Papuka i Ravne Gore i gdje se potok Željnjak ulijeva u rijeku Bijelu. Taj prostor je od davnina vrlo povoljan za nastanak, razvoj i život naselja jer je dolina rijeke Bijele pogodna za izgradnju prometnica daleko u planinsku unutrašnjost bogatu vodom, šumom i kamenom. Površina Općine se prostire na 144,91 km2 , broj stanovnika u Općini Sirač, prema zadnjem popisu 2011. godine, u 870 kućanstava živi 2 218 stanovnika.

Kontakt:

Adresa: Ul. Stjepana Radića 120/1, 43 541 Sirač
Tel: 043/675-250
Fax: 043/675-259
E-mail: opcina@sirac.hr
Web: www.sirac.hr

6-i elementi

 

6-i elementi

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!


Prikaži O općinama na većoj karti

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica