VYPNĚME SVĚTLA – NECHME SVÍTIT HVĚZDY

VYPNĚME SVĚTLA – NECHME SVÍTIT HVĚZDY

 

PARKY TMAVÉ OBLOHY VE SVĚTĚ

Parky tmavé oblohy jsou oblasti mimořádné kvality přírodní noční hvězdné oblohy bez světelného znečištění, chráněné pro potřeby vědeckých, astronomických, vzdělávacích, turistických a dalších veřejných aktivit. Určování takových oblastí a usilování o jejich ochranu je stále důležitější. Ve světě je světelné znečištění větší a větší a je velmi málo území, z nichž lze sledovat hvězdy a vesmírné objekty. Světelné znečistění neblaze ovlivňuje přírodní biorytmus, škodí lidskému zdraví a bezpotřebně a nehospodárně se plýtvá velkým množstvím energie. Kromě užitku ze zachování parků tmavé oblohy pro sféru zdraví, vědy, ekologie a astronomie, nezanedbatelné jsou i ekonomické úspory. Právě z těchto důvodů je nutné povznést úroveň vědomosti celé veřejnosti o významu noční krajiny a upustit od bezpotřebného a neekologického osvětlení.

 

PARK TMAVÉ OBLOHY „VRANI KAMEN“ U DARUVARU

Park tmavé oblohy „Vrani kamen ” leží v blízkosti města Daruvaru, rozprostírá se na 8 000 hektarech plochy hory Papuk v západní části Slavonie. Kromě toho, že je tu rozmanitá flora i fauna, Park je výborným místem pro astronomy i astrofotografy, kteří se mohou kochat při pozorování a fotografování noční hvězdné oblohy. Turisticky nejrušnější část parku je výletní místo Petrov vrh, vzdálené devět kilometrů od centra Daruvaru. V turistické chatě na Petrově vrchu najdou občerstvení a útočiště všichni milovníci přírody a astronomie, podle potřeby tu lze přenocovat. Chata na Petrově vrchu je výhodná tím, že leží nedaleko místa vhodného k nočnímu pozorování, a je v ní zavedena elektřina potřebná k fungování astronomického vybavení.

ASTRONOMICKÝ SPOLEK „KUMOVA SLAMA“

Astronomický spolek „Kumova slama” (Mléčná dráha) z Daruvaru už řadu let využívá tuto přírodní perlu, jakož i skutečnost, že Park byl ušetřen nepotřebného světelného znečištění. Na území Parku spolek řádně pozoruje a fotografuje noční oblohu a vesmírné objekty a pořádá různé astronomické aktivity pro děti a dospělé. Právě díky velkému potenciálu neznečistěné noční krajiny a téměř netknuté přírody spolek v současnosti usiluje o to, aby Mezinárodní organizace pro ochranu temné oblohy (International Dark-Sky Association) prohlásila tuto oblast za mezinárodní park temné oblohy.

10 DNŮ ASTRONOMIE V DARUVARU

Astronomický spolek „Kumova slama” se už dlouhých deset let pečlivě a kvalitně stará o čisté nebe nad Daruvarem a propaguje je tak, že pořádá v celé Republice Chorvatsku jedinečnou akci – 10 dnů astronomie. V průběhu 10 dnů trvání akce spolek představuje stávajícím i budoucím milovníkům aktuální novinky v astronomii a zve renomované vědce, kteří prostřednictvím zajímavých a poučných přednášek všem zájemcům dodatečně přibližují astronomii a všechno s ní spojené. Díky nesobecké a kvalitní dobrovolnické práci členů Astronomického spolku „Kumova slama“ občané Daruvaru, ale i širšího okolí i celého Chorvatska vědí, že je na Daruvarsku jedna z nejtmavších obloh v Chorvatsku, kterou se musí chránit před světelným i jiným znečištěním, aby všichni mohli nerušeně pozorovat oblohu, hvězdy či souhvězdí, která se dnes ve většině měst a destinaci nevidí, třebaže i tam v minulosti, před masovým světelným znečištěním, byly normálně viditelné.

TURISTICKÁ DESTINACE DARUVAR

Park Tmavé oblohy „Vrani kamen” a samo město Daruvar se svými přírodními a kulturními pamětihodnostmi a bohatstvími jsou vhodné k rozvoji astroturistiky a vědeckého turistického ruchu. Vedle bohatství neosvětlené noční oblohy lze ve městě vyhledat množství pohostinství a turistických objektů s nabídkou pro každý vkus. Celá oblast je nenápadně zakomponovaná do přírody, leží na samých pramenech termální léčivé vody a minerálního bahna. Město Daruvar a Turistické sdružení Daruvar-Papuk mají veškeré předpoklady k tomu, aby v součinnosti s Astronomickým spolkem „Kumova slama“ rozvinuly další kvalitní odvětví turismu – astroturistiku, především díky stávající turistické infrastruktuře, ale i tradici cestovního ruchu. Proto je kandidatura Parku „Vrani kamen“ na mezinárodní park tmavé oblohy prvním krokem k uskutečnění toho cíle.

 

NA ZÁVĚR, VYPNĚTE SVĚTLA A ZNOVU NECHTE SVÍTIT HVĚZDY

Vrani kamen je území s netknutou malebnou přírodou, která je z větší části chráněná před světelným znečištěním. Aby se tento přírodní drahokam uchoval a hvězdy svítily, je nutné šířit uvědomění o významu nočního nebe bez světelného znečištění. Tato iniciativa k sobě pojí mnohé aktivity, na kterých se angažoval a uskutečnil je Astronomický spolek „Kumova slama“ z Daruvaru během deseti let svého působení. Spolek byl hybnou pákou ideje, aby se oblast Vrani kamen prohlásilo za mezinárodní park temné oblohy. Tím by se ji ochránilo před nepotřebným a znečisťujícím světlem a zároveň by se zajistil prostor k pozorování oblohy a hvězd pro nadšené astronomy a milovníky nebe a hvězd a, což je nejdůležitější, pro budoucí generace by zůstala zachovaná netknutá část přírodního bohatství z jejich životního prostředí.

 

 

Se srdečným pozdravem

Turistické sdružení Daruvar-Papuk

Ivana Plažanin Vuković, dipl.oec

Ředitelka Úřadu

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •