Zajímavosti
Císařský síťový pohár

Císařský síťový pohár

Vas diatretum Daruvarense = císařský síťový pohár

O tom, že Římané kromě termálních lázní vychutnávali také vína, svědčí císařský síťový pohár, nejkrásnější archeologický nález z římských dob. V roce 1789 byl na území dnešního Římského lesoparku v luxusní římské kamenné hrobce nalezen diatretní skleněný pohár na víno. Kvůli jejich velké hodnotě se tyto poháry nazývají císařské síťové poháry císaře Aurelia ze 4. století. Výroba těchto pohárů byla nejintenzivnější v době císaře Konstantina Velikého. První chorvatský konzervátor Gjuro Szabo pojmenoval tento pohár názvem divotkup čili Vas diatretum Daruvarense.

Pohár byl vyroben z čirého opalescenčního skla. Je asi 12 cm vysoký, 9 cm široký, pod horním okrajem vystupuje nápis FAVENTIB. Pohár je vlastně číše v košíčku ze skleněných kroužků, které byly spolu s číší vybroušeny pomocí brusných kotoučů z jediného kusu skla.

Pohár se dnes nachází ve vídeňském muzeu dějin umění Kunsthistorisches Museum. Právě tento síťový pohár je symbolem slavnosti Vinodar – mezinárodní výstavy vín Bjelovarsko-bilogorského županství. Zvětšená replika císařského síťového poháru se vypíná nad kašnou v centru města, které místní nazývají „Tošův pramen – Tošin izvor“.

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •