Atrakce
Siračské parky

Siračské parky

V obci Sirač jsou dva parky: park věnovaný obráncům z domovinské války a park skulptur, v němž se konají sochařská sympozia.

Park obránců Sirače

Památník Park obránců Sirače byl slavnostně otevřen 26. listopadu 2005, k výročí založení IV. roty 52. samostatného praporu ZNG, které toho dne roku 1991 založili obyvatelé Sirače. Předtím oběti domovinské války neměly žádný vhodný památník, kromě kříže na místním hřbitově.

Park je zařízen tak, že na ústředním, dominantním místě stojí hlavní památník z velkého kamenného balvanu ze siračského lomu, kolem něhož je rozptýleno 12 menších kamenů, představujících 12 padlých obránců. Na každém z kamenů jsou zapsány jen jejich přezdívky, kterými je v Sirači nazývali.

Zámysl byl obránce symbolicky „vrátit“ do jejich parku, v kterém v dětství vysazovali stromky, na hřiště nedaleké školy, do které chodili, do dnešního parku Vrbak, u kterého se všichni koupali, na lavičky, kde poprvé ochutnali lásku a kde se navždy rozloučili.

 

Park skulptur

Park skulptur byl služebně otevřen 5. června 2008. Podnik Kamen Sirač věnoval své obci u příležitosti svých narozenin krásný park skulptur na upraveném prostoru o rozloze 4 800 m2. Své místo v něm najdou vybrané výtvory z dosavadních a budoucích sochařských sympozií.

Doposud se v Sirači konaly tři sochařská sympozia. Na závěr posledního z nich byla nová díla vystavena v nově upraveném siračském parku skulptur, umístěném mezi správní budovou podniku Kamen a Základní školou Sirač.

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •