Atrakce
Sakrální objekty

Sakrální objekty

Kostel Nejsvětější Trojice

Římskokatolický farní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v druhé polovině 18. století, asi v roce 1764, kdy kolem šlechtického sídla Antuna Jankoviće začala vznikat osada Daruvar. Díky specifickému vzhledu kostel poutal pozornost mnoha cestopisců té doby. Se zvýšením počtu věřících v 19. století bylo nutné provést četné technické zákroky, aby se zvětšil vnitřní prostor kostela.

Koncept využití kostela podle tehdejších přísných pravidel oboru vypracoval věhlasný architekt Herman Bollé. Oltář, který původně stál uprostřed, byl přesunut na současné místo v nice, byly přistavěny dva boční oltáře. V budově je i kůr pro zpěváky, stojí na sedmi sloupech. Kostel má kopuli a dvě menší věže.

V roce 1892 byla postavena velká věž, do níž byly přesunuty zvony ze severní věže. V roce 1912 byl u kostela postaven kříž. V roce 1923 byla zahájena první větší adaptace kostela. O dva roky později byly instalované varhany, dílo mistrovské dílny Věnceslava Holuba z Požegy. Jde o systém kuželkové vzdušnice se šesti registry na manuálu i pedálu. V roce 1999 začala důkladná restaurace celého kostela, která byla dokončena právě restaurací varhan, kterou v roce 2008 provedla umělecká dílna Heferer.

Kontakt:

Farní úřad Daruvar
Adresa: náměstí Krále Tomislava 5, Daruvar
Tel. +385 43 331 519

 

Kostel sv. apoštola Bartoloměje

V obci Dežanovec byla původně v roce 1746 postavena dřevěná kaple sv. Bartoloměje. Kvůli zvýšení počtu občanů po otevření základní školy začali občané Dežanovce uvažovat o stavbě nového kostela.

Po přípravách, v kterých účinkovali místní občané a zdejší zedníci, byla koncem roku 1865 postavena a vysvěcena budova sv. apoštola Bartoloměje. Pro kostel byl nakoupen 26kilový zvon, skromným darem od daruvarské fary byly malé varhany. Kostel zpočátku neměl znatelný sloh, v konečné úpravě se na něm dají najít prvky gotiky.

Kontakt:

Adresa: Dežanovac 287, 43506 Dežanovac
Tel: 043/381-304

 

Kostely v obci Đulovac

Katolický farní kostel sv. Ducha byl postaven v roce 1892, je kulturní památkou. V současnosti byl kostel obnoven a rozšířen.

Kromě katolické církve v Đulovci působí také Církev adventistů (od roku 1965) a Srbská pravoslavná církev.

 

Kostel Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie

Stavba kostela v obci Končenice byla zahájena v roce 1908. Kostel vysvětil 8. prosince 1909 o svátku Neposkvrněného početí Panny Marie tehdejší daruvarský farář Mijo Ettinger. Nápad o stavbě kostela se zrodil o dvacet let dříve. Přišel na něj Ivan Křepelka (1840–1891). Kostel byl důkladně obnoven v letech 1997–2004, znovu ho vysvětil požežský biskup 14. srpna 2005.

Kontakt:

Farní úřad Končenice
Tel.: 325-014

 

Kostel svatých otců Prvního vesmírného sněmu

Dnešní farní kostel pravoslavné parochie stojí v městském centru, na náměstí Krále Tomislava. Stavba byla zahájena v roce 1749, dokončena byla v roce 1756. Kostel je zasvěcen oslavě Svatých Otců Prvého Všeobecného Sněmu, jež se koná v neděli před Svatou Padesátnicí, což je 11. června dle světského kalendáře.

Kostel je jednolodní, podélnou stavbou se zvenčí osmistranným presbytářem se dvěma vnějšími opěrami, sahajícími od základu ke krovům. Loď je upevněna pěti masivními oblouky, povázanými železnými prvky. Mezi oblouky je strop ve tvaru kopulí – tzv. pruských placek. Oblouky se opírají o stěny, zvenčí vybíhají do zabudovaných pilířů – pilastrů a člení budovu na pole, v nichž jsou zasazeny jednoduché, na vrchu klenuté okenní otvory. Na západní straně stojí 36metrová věž se zvonicí, pod kterou se vchází do chrámu. Na vrchu zvonice je bohatě zdobený 256 cm vysoký kříž z kovaného železa, který byl v roce 1894 pozlacen. Naproti vchodu na vyvýšené ploše stojí ikonostas, který se sestává ze 42 ikon v pěti vodorovných polích, zasazených do dřevěné architektury. Ikony namaloval neznámý autor v roce 1793.

Profilace věnců, průčelí, niky, portál a ostatní prvky svou harmonií a krásou přiřazují tento chrám k dalším významným památkám barokně klasicistické architektury na širším území Slavonie. Prvky klasicismu, které tento kostel získal během obnovy v roce 1848, nebyla narušena jeho ladnost a krása. Daruvarský kostel má pravidelný tvar a úměrné rozměry, jeho dekorace doplňují rovnoměrnou a ladnou barokní budovu, která si zaslouží veškerou pozornost. Budova byla 28. dubna 2005 zapsána na Seznam chráněných kulturních památek v Registru kulturních památek Republiky Chorvatska.

Adresa: náměstí Krále Tomislava 8, Daruvar

             rektor Đorđe Ostojić, +385 95 8366 999

 

Farní kostel Navštívení blahoslavené Panny Marie

Katolíci z obce Sirač chodili na bohoslužby nejdřív do Pakrace, později do Badljeviny. v roce 1904 byl založen výbor pro stavbu kaple, stavba byla zahájena o dva roky později. Kostel byl vystaven v roce 1907, rok nato byl vybaven nábytkem, liturgickými předměty a mešním oblekem.

Nový kostel byl vysvěcen 2. července 1908. Sirač měl vlastní kostel, ale patřil k faře Badljevina až do 23. září 1945, kdy byla slavnostně otevřena nová fara Sirač a kaple blahoslavené Panny Marie v Sirači byla povýšena na farní kostel. Po dvou letech Sirač dostal svého prvního faráře.

Kontakt:

Adresa: Stjepana Radića, 43 541 Sirač
Tel: 043/322-125

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •