Výletní místo Vranjevina

Výletní místo Vranjevina

Výletní místo Vranjevina bylo nově zařízeno v roce 2015 a od té doby je místo vhodné k pobytu hostů.

 

Západní Papuk čili území na východ od Daruvaru představuje v kontinentální části Chorvatska raritu z geologického a geomorfologického hlediska, protože je sestaveno z vápníků a jemu podobného dolomitu – v terénu jsou formovány fluviální krasové tvary reliefu. Podle georůznorodosti je Vranjevina klasifikována jako geomorfologická lokalita. Geomorfologické lokality jsou menší oblasti s hodnotnými geomorfologickými tvary a reliéfními procesy, které mají vědeckou, vzdělávací, hospodářskou, kulturní a estetickou hodnotu díky percepci geomorfologických, geologických, historických a společenských činitelů.

 

 Specifikum Vranjeviny je tektonický strmý svah na němž se usadila fosilní a novější travertinová vrstva o tloušťce do 2 metrů. Svah je vysoký 22 m, vznikl tektonickými pochody – rozsedáním.
Voda na Vranjevině pramení stovku metrů dále od vrchu svahu. Přes něj se přelévá, tvoří vodopád a usazuje travertin. Předpokládá se, že je věk fosilního travertinu kolem 100 tisíc let. Pro srovnání, přibližně ve stejnou dobu vzniká travertin na Plitvických jezerech.

 

Vranjevina je nejbližší výletní místo na svazích Papuku, vzdálené 4 km od Daruvaru, na nadmořské výšce 291 m, v bezprostřední blízkosti turistické chaty „Petrov Vrch“ Je to podélná terasa, obklopená bukovým, habrovým a dubovým lesem, s pramenem tzv. „vzácné vody“. Voda z pramene je svedena k okraji příkré skály, kde tvoří dvacetimetrový vodopád. U pramene je zařízené místo k odpočinku, kde je možné rozložit stoly a židle, gril apod. S obou reliéfních teras na 300m nadmořské výšce se skýtá pohled na malebnou krajinu, úrodná pole, na obydlí a les.

Turistické sdružení Daruvar – Papuk uskutečnilo projekt zařízení výletního místa Vranjevina za pomoci Chorvatského turistického sdružení, města Daruvaru a lesopodniku Hrvatske šume – Šumarija Daruvar.

Cílem projektu bylo vrátit starý lesk kdysi velmi známému a uznávanému výletnímu místu, které svou pozicí a přírodními zvláštnostmi láká návštěvníky zblízka i z okolí Daruvaru. Při revitalizaci výletního místa bylo upraveno schodiště k úpatí vodopádu, byly postaveny nové lavice a stoly, dva nové grily, ochranné zábradlí u vodopádu a naučné tabule o výletním místě Vranjevina. Úpravami místa jsme docílili toho, že si turisté během svého pobytu v Daruvaru mohou vyjít k nejznámějšímu výletnímu místu, vzdálenému od centru města hodinu chůze, na polovině cesty k lyžařské dráze na Petrově vrchu. Cesta vede daruvarskými vinicemi a návštěvníci mohou dodatečně poznávat dějiny a tradice města.

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •