Zajímavosti
Prameny termální vody

Prameny termální vody

V lázeňském parku se mimo jiné nacházejí dvě upravená zřídla termální vody, Antunovo zřídlo a Ivanovo zřídlo, kterému se říká Studna přání.

Daruvar je rozpoznatelný prameny teplé léčivé vody, respektive termálními prameny a zdroji minerálních pokladů, jakými jsou peloid a fango. Termominerální voda byla vždy využívaná k léčbě a rehabilitaci, ale také ke koupání a k pití, díky svým léčebným účinkům.

Termální voda je svým složením a podle balneologické klasifikace akratoterma, tj. indiferentní voda s mineralizací pod 1 g/l. Při chemickém rozboru převažují z kationtů vápník (Ca) a hořčík (Mg), z aniontů vodíkové karbonáty. Radioaktivita je velmi nízká a dodatečně klesá se zvýšením teploty zřídla.

Chemické složení vody je téměř identické u všech pramenů na území města, jen teplota vody se na nich liší, kolísá od 39,2 do 47,5 stupňů Celsia.

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •