Kultura žití
Němci a Rakušané

Němci a Rakušané

Sdružení Němců a Rakušanů Sirač bylo založeno v zájmu uskutečňování cílů a potřeb chorvatských občanů, jejichž společným mateřským jazykem je němčina a patří k německé či rakouské menšině, nebo jsou původem Němci nebo Rakušané. Sdružení bylo založeno 10. února 2015 podle platného zákona o sdruženích a bylo zapsáno do rejstříku sdružení v patřičném úřadě státní správy. Sdružení navazuje a rozvíjí styky s mateřskými státy – SR Německem a Rakouskem, jakož i s jinými organizacemi Němců a Rakušanů a ostatních národností mluvících německy v tuzemsku a zahraničí, v zájmu zachování a zvelebování národnostního a kulturního bytí německy mluvících občanů v Republice Chorvatsku. Sdružení zapojuje především občany příslušníky německé a rakouské národnostní menšiny a další občany Chorvatska, milovníky německé kultury, kteří mají zájem o uskutečňování cílů tohoto sdružení. Prvotní oblastí působení sdružení jsou lidská práva, sdružení se angažuje hlavně na právech národnostních menšin.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Úplný název sdružení v chorvatštině: Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač
Úplný název sdružení v němčině: Verein der Deutschen und Österreicher Sirač

MÍSTO:
Sídlo: Sirač, Stjepana Radića 120
Místo, kde probíhají činnosti sdružení: Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 3/1 (hasičský dům Sirač, I. poschodí)

KONTAKTY:
Předseda: Josip Krajcer (098 760 292)
Místopředseda: Josip Hamp (099 2650 390)
Tajemník: Zoran Polenus (098 9695 383)
e-mail: udruganijemacaiaustrijanasirac@gmail.com
web: www.unias.hr

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •