Atrakce
Starý hrad Sirač

Starý hrad Sirač

Tvrz Sirač měla významné místo mezi četnými pevnostmi, ležícími na pahorcích Papuku. Starý hrad Sirač je středověké turecké kamenné opevnění ze 14. století, postavené na strategickém místě – vysoko nad kaňonem v centru obce, na místě, kde řeka Bijela vytéká z masivu hory Papuk. Tvrz leží na pravém břehu řeky na nadmořské výšce 200 m.

I když na to nejsou důkazy, předpokládá se, že hrad Sirač stavěli rytíři Templáři za vlády papeže Klementa V., v roce 1309. Po dlouhodobé vládě Turků, majitelem Sirače se v roce 1763 stává Antun Janković, který statek kupuje za 40 000 forintů. Hrad Sirač je postaven lámaným kamenem a vápennou maltou.

Několik úlomků opracovaného kamene svědčí o tom, že okenní a dveřní rámy byly kamenné a na vrchu ukončeny obloukem. I když se v jednom zápisu z roku 1873 mluví o mramorových sloupích, dnes po nich není ani stopy. Částečně se uchovalo hlavní severní opevnění, vysoké 4 metry, široké 2 metry a dlouhé 14 metrů, stopy po ostatních stavbách jsou částečně znatelné na některých místech této lokality.

V kaňonu řeky jsou nově objevené jeskyně, což otvírá možnost, že jsou tu pozůstatky ze starší a mladší doby kamenné. Na úpatí byly geotermální prameny, které byly zasypány v polovině 20. století, v době II. světové války. Kamenné opevnění bylo částečně rozebráno a použito k stavbám domů. Dodnes zachované jsou obranné stěny, které svědčí o bouřlivých dějinách starého hradu Sirač a jeho okolí. Opevnění bylo částečně obnoveno.

www.sirac.hr

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •