Zajímavosti
Název Jeřábí město

Název Jeřábí město

Daruvar v maďarském jazyce označuje Město jeřába (daru = jeřáb, vár = město).

Antun Janković koupil v roce 1745 severní část panství Sirač, jehož součástí bylo Podborje. Královna Marie Terezie udělila 28. února 1765 Antunu Jankovićovi potvrzení o dědičném šlechtickém titulu a přídomek „de Daruvar“ (daruvarský), protože měl v rodinném erbu jeřába.

Od té události se název Podborje postupně přestával užívat a úplně zanikl poté, co Antun Janković postavil zámek a pojmenoval ho Daruvar (maďarsky „jeřábí město“ nebo „jeřábí zámek“). Poloha jeřába, otočeného vpravo a s pokrčenou nohou, symbolizuje neustálou bdělost na stráži. Vzhledem k tomu, že se Antun Janković zasloužil o dnešní podobu města, jeřáb se stal symbolem města a součástí jeho znaku.

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •