Atrakce
Římský lesopark

Římský lesopark

V bezprostřední blízkosti ústředního náměstí a Daruvarských lázní se nachází přírodní a zdravý lesopark, nazvaný Římský les. Je bohatý na různorodé rostliny a živočichy. Rozprostírá se na ploše 20 hektarů. V lese se nacházejí také židovský hřbitov a pramen Julisbrum (Julius Brunnen).

V lese jsou zařízené štěrkem vysypané pěšinky, u kterých jsou dřevěné lavičky k odpočinku. Lesopark se využívá k rekreačnímu běhu a k procházkám, v dřívějších dobách byl pro nádeníky a nejkratší cestou mezi centrem města a bohatou oblastí daruvarských vinic.

Lesopark je zároveň počátečním bodem turistických tras k Petrově vrchu, výletnímu místu Vranjevina, k Vranému kamenu, vrchu Crni vrh atd. Historické daruvarské městské parky a Římský les, který propojuje zeleň města s pahorky Papuku a tamními lesy, jsou bohaté na hodnotné a chráněné rostlinné druhy.

 

Židovský hřbitov

Daruvar je bohatý na historické a archeologické hodnoty z římských dob a středověku. Jsou zde četné termální prameny, u kterých se rozvíjel, u samého centra je uchovaný přírodní celek nazvaný Římský les. Ve východní části tohoto lesa, vedle upravené stezky je položen židovský hřbitov, který byl založen začátkem 19. století.
Na hřbitově je 160 náhrobků – velkých pomníků i malých mramorových a kamenných desek, které se vypínají nad zelení. Asi na stovce z nich se dochovaly nápisy v hebrejštině, němčině a chorvatštině. Pomníky sem byly přivezeny z obce Ivanovo Polje, z území tzv. „Staklany“, které Židi osídlili jako první při stavbě tamní sklárny. Po stavbě synagogy v Daruvaru v roce 1860 se rozšiřuje také hřbitov. Židovský hřbitov byl v roce 1973 registrován jako památník kultury obětí fašistického teroru.

 

 

Julisbrum (Julius Brunnen)

V Římském lesoparku je situován také Julisbrum (Juliův pramen, pramen lásky). S ním souvisí pověra, že ten, kdo se z toho pramene napije, určitě se zamiluje.

 


Autor fotografie: Damir Bakarić

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •