Zajímavosti
Multikulturnost

Multikulturnost

Během staletí se na Daruvarsko přistěhovávali obyvatelé z různých krajin, což ovlivnilo životy obyvatelstva západní Slavonie. Výhodné přírodní podmínky západního podhůří Papuku, prostoru, v němž se kříží cesty, vytvořily předpoklady k ranému osídlení oblasti.

Archeologické nálezy svědčí o osídlení oblasti již v době antiky; na základě existence zřícenin středověkých tvrzí, kostelů a klášterů, písemností a map lze usoudit, že tento kraj byl ve středověku velmi hustě osídlen a že byly tehdejší osady pravidelně uspořádány. Velmi intenzivní vlna migrací začíná po příchodu Antuna Jankoviće (1763), neboť byla zapotřebí pracovní síla.

Kvůli celé řadě historických okolností je dnešní národnostní složení Daruvarska velmi různorodé. Jestli vyjdete na procházku městem, asi si všimnete, že velká část místních ve všední mluvě nepoužívá jen chorvatštinu, ale také češtinu. Na území města žijí příslušníci dvacítky národností, mezi nimiž jsou nejpočetnější Chorvaté, Češi a Srbové. Tato skutečnost ovlivnila také kulturu, folklor a lidové obyčeje. Ve městě a okolních obcích jsou zřejmé dobré vztahy mezi národnostmi, téměř žádná obec není čistě jednonárodní, naopak v každé z nich žijí příslušníci tří nebo více národností.

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •