Zdraví a wellness
EHTTA

EHTTA

Za lázeňské město se považuje kterákoli místní samospráva nehledě na velikost či počet obyvatel, která od svého založení platí za lázeňské město. Aktivity ve městě jsou historicky spojené s léčivými vodami, které ovlivnily rozvoj města, jeho architekturu, cestovní ruch a kulturní a socioekonomické iniciativy.

 

V rámci mezinárodní turistické výstavy CROtour 2011 se 24. a 25. března 2011 konala první mezinárodní konference o zdravotním cestovním ruchu (Health Tourism Industry – HTI) na téma „Udržitelnost a konkurenceschopnost turismu – zdravotní/medicínský/wellness cestovní ruch“. Jeho cílem bylo šířit vědomosti a poznání o udržitelném a konkurenceschopném chorvatském cestovním ruchu. Na konferenci byla mj. zdůrazněna nutnost otvírání možností pro rychlejší ekonomický rozvoj zdravotního, medicínského a wellness cestovního ruchu, které není sezónní a proto je velmi významný pro rozšíření turistické sezony v Chorvatsku, zejména v pasivních a turisticky málo vyvinutých oblastech.

Jedním z podstatných závěrů je ten, že zdravotní, medicínský a wellness cestovní ruch přidává na hodnotě naší turistické nabídce. V roce 2009 činily ty aspekty turistické nabídky 1,2 procenta z celkové nabídky Chorvatsky, zatímco v Evropské unii to bylo 20 procent. Z toho vyplývá, že je do toho aspektu cestovního ruchu nutno vkládat ještě víc i z hlediska infrastruktury, nabídky i propagace.

Jak je známo, lázeňské destinace se začaly využívat před více než dvěma sty lety, proto lze říci, že byl první cestovní ruch termální. Pro takový druh turismu bylo nutné uskutečnit zlepšení zdravotního stavu klientů, používat tradice za současného dodržování zásad udržitelného rozvoje, ale zároveň také stále pracovat na zavedení nových služeb, protože se turismus rychle rozvíjí, a turistická poptávka se neustále mění.

Vedeno rostoucím rozvojem nabídky selektivního turismu rozběhlo město Daruvar ve spolupráci s Daruvarskými lázněmi jejich budoucí rozvoj a spolupráci tak, že se kandidovalo na člena Evropského sdružení historických lázeňských měst (E. H. T. T. A.).

Mezinárodní neziskové sdružení nazvané Evropské sdružení historických lázeňských měst (E. H. T. T. A.) bylo založeno kvůli vytvoření stálé evropské organizace s cílem vytvoření sítě měst, které se mohou pochlubit různorodou tradicí využití termálních vod a bohatým dědictvím v zájmu toho aby se uchovalo a ochránilo jejich kulturní dědictví lázeňských měst a aby se zároveň určily kreativní a inovativní politiky propagace a vylepšení. Cílem bylo prostřednictvím Sdružení posílit spolupráci lázeňských měst na trans-evropské úrovni.
Za lázeňské město se považuje kterákoli místní samospráva nehledě na velikost či počet obyvatel, která od svého založení platí za lázeňské město. Aktivity ve městě jsou historicky spojené s léčivými vodami, které ovlivnily rozvoj města, jeho architekturu, cestovní ruch a kulturní a socioekonomické iniciativy.

Hlavní zásady, které lázeňské město má dodržet, aby se stalo členem Sdružení, jsou následující:
Město musí využívat/používat termální vodu (voda stáčená do lahví se nepočítá), totiž koupele a/nebo wellnessové středisko musí působit v souladu s historickou tradicí.
Lázeňské město musí mít architektonické dědictví spojené s termálními lázněmi respektive prameny, které se využívají nejméně od 19. století, včetně jedné nebo několika budov (spojených s kulturou termálních lázní), klasifikovaných jako historické památky.
Lázeňské město musí mít tradici zábavních/kulturních činností: divadlo, kasino, koncerty apod.
Lázeňské město musí nabízet hotely vysoké kvality se značným počtem pokojů, které jsou přizpůsobené především lázeňskému městu.

Zakladateli Sdružení jsou jeho členové, a členové jsou lázeňská města, jejichž právem a povinností je účinkovat v dosahování cílů, vedení a rozvoji Sdružení.
Na začátku roku 2011 oznámili představitelé Chorvatské hospodářské komory Městu Daruvaru a Daruvarským lázním (Daruvarske toplice) – zvláštní nemocnici pro zdravotnickou rehabilitaci, že mohou kandidovat na členku Evropského sdružení historických lázeňských měst. Reagovalo se promptně, aby se dokázalo, že se s kandidaturou myslí vážně. Po vyplnění iniciálního vzoru přihlášky bylo zřejmé, že město Daruvar a Daruvarské lázně splňují všechny podmínky kandidatury a šlo se do toho – kandidaturu i formálně vzneslo město Daruvar.

Město Daruvar a Daruvarské lázně byly přijaty do členství EHTTA – Evropského sdružení historických lázeňských měst dne 18. listopadu 2011. Rozhodnutí o přijatí nových členů Shromáždění této mezinárodní organizace přineslo na zasedání ve francouzském Evianu. Jako jediní představitelé z Chorvatska zasedání Shromáždění EHTTA v paláci Lumier přihlíželi daruvarský starosta Dalibor Rohlík a ředitel Daruvarských lázní Marcel Medak.
Díky členství v Evropském sdružení historických lázeňských měst se Daruvar a Daruvarské lázně zapojily do mezinárodní sítě měst, jejichž prostřednictvím se bude propagovat turistická nabídka členských měst EHTTA.
Kromě turistické propagace ve společnosti s vybranými evropskými městy, která pro vstup do EHTTA musela uspokojit mnohé podmínky, členství v této asociaci přináší také přednost při aplikování projektů na prostředky ze strukturních fondů Evropské unie.

Více informací na www.ehtta.eu.

Nový zpravodaj EHTTA; můžete si ho prohlédnout ZDE.

Evropská kulturní cesta historických lázeňských měst
EHTTA je zodpovědná za Evropskou cestu historických lázeňských měst, kterou jako kulturní cestu uznala i Rada Evropy. Všechny členky Sdružení a Kulturní cesty mají bohaté historické a kulturní dědictví a využívají své termální vody pro účely zdraví a blahobytu.
Novinky o Kulturních cestách Rady Evropy sledujte na jejich internetové stránce
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/default_en.asp.

 

 

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •