Kultura žití
Kulturní spolky

Kulturní spolky

Folklorní soubor České besedy Daruvar „Holubička“

„Holubička“ je reprezentativní amatérský folklorní soubor Čechů v Chorvatsku. Folklorní soubor působí od roku 1985 a na svém kontě má přes stovku vystoupení v Chorvatsku i v Česku, Rakousku a Itálii. Kromě hudební kapely a výborné taneční skupiny mládeže je činná také školní přípravní skupina.

Kontakt: Tomislav Doležal
Mobil: 098/174-0396

Srbský kulturní spolek „Prosvjeta“ podvýbor Daruvar

Srbský kulturní spolek „Prosvjeta“ působí po dlouhá léta, jak na prostoru celého Chorvatska, tak na území města Daruvaru. Podvýbor Daruvar významněji zaktivoval svou činnost v roce 2005 náborem stále většího počtu členů z města i okolních míst, díky čemuž se založily nové sekce. Dnešní spolek má 105 členů, kteří působí ve folklorní, tamburašské, pěvecké a výtvarně-loutkářské sekci. Spolek má za cíl uchovávání kulturního dědictví zdejšího kraje.

Kontakt:

Předseda Srđan Bojčić,
Mob.: 098/956-8690
Tajemnice Jasmina Trkulja, mob.: 098/1822-553

KUD „Kamen“ Sirač

Kulturně-umělecká činnost v Sirači má dlouhou tradici. Kulturní spolek byl poprvé založen v roce 1952 s názvem Napredak.
Dnešní Kulturně umělecký spolek „Kamen“ Sirač zahájil činnost v roce 2002. Ve spolku působí členové různých věkových skupin, zapojeni do tří sekcí – folklorní, tamburašské a divadelní. Jejich činnosti jsou zaměřené na uchovávání a pečování o národní obyčeje, písně a tance a ostatní lidové poklady zdejšího kraje, účast v různých slavnostech, vystoupení v různých slavnostních a divadelních pořadech, spolupráce s ostatními spolky, vystoupení na různých festivalech a doplňování vlastního fondu krojů a nástrojů.

Kontakt:

Adresa: Stjepana Radića 112, 43541 Sirač
Předseda Kristijan Matijašević, mob.: 098/781-882, e-mail: kmrafaelo@gmail.com
Vedoucí Emil Turi, mob.: 098/ 364-929

Daruvarské mažoretky

Daruvarské mažoretky byly založeny v roce 1997 na podnět paní Vesny Dubravcové ze sdružení „Bedem ljubavi“ – hradba z lásky.
Spolek Daruvarské mažoretky je členem Chorvatského mažoretkového svazu, účinkuje v regionálních a státních soutěžích. V současnosti má kolem 40 členek, rozdělených do tří věkových kategorií. V průběhu roku mají Daruvarské mažoretky kolem třiceti vystoupení.

Kontakt:

Adresa: Gradska uprava, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Tel.: 043/ 331-622
Web: www.da-ma.blog.hr

Gradska limena glazba Daruvar 1922

Tradice dechové hudby je spojena s rozvojem termálních pramenů v Daruvaru. Ve starých záznamech čteme, že začátky muzicírování souvisejí s přistěhováním Čechů do těchto míst. Salónní orchestry bavily návštěvníky během jejich pobytu v lázních. Vyhrávaly v hudebním altánku v dnešním Juliově parku, koncerty byly hojně navštívené. Kromě daruvarských hudebníků zde hráli také hudebníci z českých zemí, mezi nimiž byli slavný hudebník a skladatel Karel Koleta a Václav Říha.
Městský dechový orchestr „Gradska limena glazba 1922“, založený před více než 90 lety, pokračuje v této tradici a obohacuje ji o pořádání mezinárodního festivalu dechových hudeb FLIG v Daruvaru.

Kontakt:

Adresa: Trg Presvetog Trojstva 8, Daruvar
Predsedkyně Veronika Pilat, mob.: 099/ 731-3571
Web: www.glg-daruvar.hr

Výtvarná skupina Likovna grupa „DA“ Daruvar

Výtvarná skupina byla původně založena v roce 1972 s názvem „Likovni klub Daruvar“. Shromažďovala výtvarné umělce a všechny lidi, kteří cítili potřebu výtvarně se vyjádřit. Výtvarný klub se v roce 1991 připojil k Matici chorvatské Daruvar a dostal nový název Likovna grupa „DA“ Daruvar. Barvou a štětcem byly zaznamenány krajiny, zátiší, postavy a lidé. Výtvarná skupina pořádala skupinové výtvarné výstavy v tuzemsku a zahraničí (Maďarsko, Německo, Itálie). Skupina má dvacítku členů, z čehož je 15 činných.
V jejich dílech převládají techniky olejomalba, suchý pastel, akvarel, kombinované techniky, a v sochařství používají hlínu, sádru, dřevo a bronz.

Kontakt:

Adresa: Ruđera Boškovića 6, 43500 Daruvar
Předsedkyně: Ljubica Petrinić, tel.: 043/ 331-160
Tajemnice/vedoucí: Miroslava Koprek, tel.: 043/ 331-665

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •