Atrakce
Stupčanica a Dobra kuća

Stupčanica a Dobra kuća

Stupčanica a Dobra kuća byly dvě středověké tvrze, které, podle pověsti, nechaly postavit dvě sestry - šlechtičny.

Stupčanica

Nad vsí Veliki Bastaji stojí zříceniny kdysi silného hradu Stupčanica. Zdejší obyvatelé mu říkají „turecká věž“. Zajímavá je pověst o vzniku tvrzí Stupčanica a Dobra Kuća:

Dvě sestry ušlechtilého rodu se rozhodly, že si obě nechají postavit opevněný hrad. Stavby byly zahájeny zároveň. Když se po nějakém čase potkaly, chtěly se jedna druhé pochválit. Ta, které se podařilo hrad postavit, říkala, že vystavěla „dobrý dům“, z toho nastala Dobra Kuća. Druhé sestře se podařilo postavit jenom menší věž, podobající se sloupu. Tak vznikl název Stupčanica.

Středověký hrad Stupčanica leží na jih od vsi Veliki Bastaji. Kdysi patřil rodu Tiboldović – Svetački. Majitelé se střídali až do dob vpádu Turků v roce 1541. Od té doby se stává neslavně proslulým tureckým opevněním. V roce 1688 Turci opouštějí Stupčanici a prchají do města Gradiška. Od té doby je pevnost Stupčanica opuštěná.

Z původní tvrze se zachovala hlavní věž, v současnosti vysoká 15 metrů (původní výška byla 18 m), která neustále chátrá. Věž je čtyřstranná, strany měří až 7 metrů. Do hlavní věže se vstupovalo na prvním, klenutém patře. Pod ním byly místnosti bez otvoru. K vyšším místnostem s dřevěnými stropy vedly kamenné schody, které se bohužel zřítily. Věž byla postavena z lámaného kamene a vápenné malty, na rozích byla stavba posílená tesanými kameny. Horní část věže byla postavena z cihel. Na jižní straně věže jsou otvory v románském slohu se zárubněmi z opracovaného kamene. Hrad byl opevněn tlustou zdí, vstupovalo se do něj padacím mostem. Kromě hlavní věže se v současnosti rozeznávají základy a části stěn pomocných budov.

 

Dobra Kuća

Cesta k této středověké tvrzi vede údolím říčky Toplice. Tvrz je vzdálená 8 km od Daruvaru, leží na přírodním kamenném vrcholku na nadmořské výšce 300 m.

Ve středověku Dobra Kuća patřila k nejvýznamnějším tvrzím tohoto kraje. První zmínka o tvrzi je z roku 1335, měla obrannou věž, obytné budovy a vodní nádrž, celý hrad byl opevněn zdí. Panovali zde mnozí, ale Turci nakonec tvrz zničili. Pozůstatky hradu jsou patrné dodnes.

Podle popisů z tureckých dob šlo o pěkný hrad z pevného materiálu. Dodnes se rozebírají zbytky obranné věže a zdi a část hlavní věže. Ta má kulaté základy a stojí na skále. Na nádvoří stála cisterna – vodní nádrž, jejíž zbytky jsou patrné i dnes. Do hradu se vstupovalo ze severní strany padacím mostem přes okop. Hrad byl k jihu rozšířen o novou, nižší obrannou zeď, ale není jasné, v které době. Dobra Kuća byla postavena z neopracovaného lámaného kamene, spojovaného maltou z vápna a písku.

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •