Atrakcije
Sarkofag s reljefima

Sarkofag s reljefima

U Velikim Bastajima, unutar općine Đulovac, nalazi se arheološki lokalitet na kojemu su pronađeni sargofazi i kamene ploče iz 4. stoljeća prije Krista!

U Velikim Bastajima, godine 1842. u amaterskim istraživanjima iskopana je grobnica u kojoj su zatečena dva sarkofaga i tri kamene ploče u uklesanim latinskim heksametrima krščanskog sadržaja, koja datiraju iz 4. stoljeća prije Krista. Sačuvan je jedan mramorni sarkofag, a danas se nalazi u Arheološkom muzeju u Zagrebu i jedna ploča od vapnenca, uzidana u zid dvorca grofa Jankovića u Daruvaru.

Sarkofag, od pohorskog mramora i ukrašen likovima pokojnika te prizorima pantera uz posudu i trsja s grožđem(koje se ondje uzgajalo i prerađivalo), nakon podrobne analize pripisuje se petovijskoj kamenoklesarskoj radionici.

Istraživanjem je utvrđeno da su se u Velikim Bastajima u rimsko doba nalazile ladanjske kuće rimskih činovnika iz Aquae Balissae (Daruvara).

VINODAR 2019. - NAJZABAVNIJI FESTIVAL VINA

21. međunarodna izložba vina i sajam tradicionalnih proizvoda BBŽ 31. svibnja -09. lipnja 2019.

VINODAR 2019. - NAJZABAVNIJI FESTIVAL VINA

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica