Medijske objave
Medijske objave-2015.

Medijske objave-2015.

Turistička zajednica Daruvar - Papuk i u 2015. godini nastavlja sa pisanjem medijskih objava vezano za rad Ureda i destinaciju

U nastavku možete pročitati sljedeće medijske objave:

1. Turistički promet u 2014. godini

VINODAR 2018. - NAJZABAVNIIJI FESTIVAL VINA

Turistička zajednica Daruvar - Papuk redovito objavljuje medijske objave vezane za rad Ureda.

 

VINODAR 2018. - NAJZABAVNIIJI FESTIVAL VINA

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica
  •