Medijske objave
Medijske objave-2015.

Medijske objave-2015.

Turistička zajednica Daruvar - Papuk i u 2015. godini nastavlja sa pisanjem medijskih objava vezano za rad Ureda i destinaciju

U nastavku možete pročitati sljedeće medijske objave:

1. Turistički promet u 2014. godini

Punktovi za testiranje turista

Turistička zajednica Daruvar - Papuk redovito objavljuje medijske objave vezane za rad Ureda.

 

Punktovi za testiranje turista

 

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica