Aktivnosti u prirodi
Lov

Lov

Blaga klima, bogatstvo šumama, nizinama oko rijeka i slatkovodnim ribnjacima, prostranim i bogatim lovištima, nudi brojne mogućnosti lovnog turizma. Lovišta se ubrajaju među najkvalitetnije u Hrvatskoj, s brojnom i kvalitetnom srnećom divljači.

U slobodnoj prirodi uglavnom obitava jelenska i srneća divljač, divlje svinje, zečevi, fazani, trčke i prepelice. O tom lovnom bogatstvu na području Daruvara i okolice brinu članovi devet lovačkih društava, tvrtka Ribnjačarstvo Končanica kao i tri lovozakupnika državnih lovišta koji nemaju sjedište u Daruvaru, udruženi u Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije. Kvalitetna ponuda krupne i sitne divljači u živopisnom kraju gostoljubivih domaćina, osigurat će vam nezaboravnu avanturu.

Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije
Adresa: Tomislavov trg 5 , 43000 Bjelovar
Tel.: 043/ 241-141
Web: www.lsbbz.hr
E-mail: lovacki.savez.bbz@bj.t-com.hr

VINODAR 2020. - NAJZABAVNIJI FESTIVAL VINA

22. međunarodna izložba vina i sajam tradicionalnih proizvoda BBŽ 30. svibnja -07. lipnja 2020.

VINODAR 2020. - NAJZABAVNIJI FESTIVAL VINA

Nagrade

Grad Daruvar je osvojio mnoge nagrade
Nagrade

Prikaži Turistički ured Daruvar-Papuk na većoj karti

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica