Aktualno
Preporuke za rad hotela i iznajmljivača

12.05.2020.

Preporuke za rad hotela i iznajmljivača

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je izdao preporuke za rad hotela i iznajmljivača

Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju hotelske i iznajmljivačke djelatnosti preporučuje postupanje sukladno sljedećim preporukama: 


 

 

 

 

 

KOMPLETAN DOKUMENT U PDF-U MOŽETE PREUZETI OVDJE

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica