Aktualno
Javni pozivi Hrvatske turističke zajednice

03.04.2017.

Javni pozivi Hrvatske turističke zajednice

Objava Javnih poziva za programe potpora događanjima; programima destinacijskih menadžment kompanija; projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini.

Objava Javnih poziva za programe potpora događanjima; programima destinacijskih menadžment kompanija; projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

  1. Važno uglavnom jer je poslano izravno vama.
    Klikom naučite Grad Daruvar: pošta da taj razgovor nije važan.
    Javni poziv za potpore događanjima u 2017. godini

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za programe pod točkom 1. i 2. je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba za program pod točkom 3. je 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine).

Turistička zajednica županije, odnosno Grada Zagreba dostavlja prijedlog kandidatura Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017.  godine).

 

  1. Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija  u 2017. godini

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

 

  1. Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

 

 

Tekstovi navedenih Javnih poziva sa svim informacijama dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske turističke zajednice: http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017 .

Dodatne informacije moguće je dobiti putem elektronske pošte na: potpore@htz.hr.

VINODAR 2018. - NAJZABAVNIIJI FESTIVAL VINA

20. međunarodna izložba vina i sajam tradicionalnih proizvoda BBŽ 3.-10. lipnja 2018.

VINODAR 2018. - NAJZABAVNIIJI FESTIVAL VINA

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica
  •