Aktualno
IQM DESTINATION BJELOVARSKO-BILOGORSKA

07.12.2021.

IQM DESTINATION BJELOVARSKO-BILOGORSKA

Turistička zajednica Daruvar - Papuk s Turističkim zajednicama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije pokrenula je integralno upravljanje kvalitetom u turizmu.

Cilj je podizanje kvalitete u svim segmentima koji utječu na kvalitetu usluge i proizvoda u turizmu.

Molimo Vas da odvojite otprilike 7 minuta kako biste se ispunjavanjem ankete uključili u projekt i pomogli da Vaše mišljenje uključimo u naš rad, u cilju učinkovitih i ciljanih aktivnosti.

Anketa je anonimna, ne koristimo Vaše osobne podatke.

Anketa se ispunjava online pristupom na sljedeći link: https://www.surveymonkey.com/r/3ZQZK2V
Anketu možete ispuniti i u tiskanom obliku u Turističkom uredu Daruvar.

Hvala Vam unaprijed!

Punktovi za testiranje turista

 

Punktovi za testiranje turista

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica