Daruvar pozicija
Akti TZ

Akti TZ

Turistička zajednica Daruvar - Papuk

2018. godina

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk

2017. godina

Izmjena Programa rada TZ Daruvar - Papuk za 2017. godinu

Izmjena financijskog plana TZ Daruvar - Papuk za 2017. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk 

2016. godina

Izvješće o radu Turističkog ureda TZ Daruvar - Papuk za 2016. godinu

Financijski obrazac izvješća o radu za 2016. godinu

Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ Daruvar - Papuk za 2016. godinu

Izvješće o radu Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk za 2016. godinu
Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk 

2015. godina

Izvješće o radu TZ-a za 2015. godinu

Obrazac Izvješća za 2015. godinu

Izvješće Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk za 2015. godinu

Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ Daruvar - Papuk za 2015. godinu

Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2015. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk

2014. godina

Izvješće o radu TZ-a za 2014. godinu

Obrazac Izvješća za 2014. godinu

Izvješće o radu direktorice TZ Daruvar-Papuk za 2014. godinu

Izvješće Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk za 2014. godinu

Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2014. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk 


2013. godina

Izvješće o radu TZ-a za 2013. godinu

Obrazac Izvješća za 2013. godinu

Izvješće o radu direktorice TZ Daruvar-Papuk za 2013. godinu

Izvješće Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk za 2013. godinu

Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2013. godinu

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk


2012. godina

Program rada TZ Daruvar - Papuk

Financijski plan TZ Daruvar - Papuk

***********

Izmjene Statuta TZ Daruvar - Papuk

Statut TZ Daruvar - Papuk

Poslovnik o radu Skupštine TZ Daruvar - Papuk

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ Daruvar - Papuk

Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ Daruvar - Papuk

Pravilnik o radu Turističke zajednice Daruvar - Papuk 

Izbor predsjednika TZ Daruvar - Papuk

VINODAR 2020. - NAJZABAVNIJI FESTIVAL VINA

22. međunarodna izložba vina i sajam tradicionalnih proizvoda BBŽ 30. svibnja -07. lipnja 2020.

VINODAR 2020. - NAJZABAVNIJI FESTIVAL VINA

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica

PPS destinacija Daruvar - Bjelovar - Garešnica