Kultura žití
Svaz Čechů v RCH

Svaz Čechů v RCH

Svaz Čechů v Republice Chorvatsku 

Svaz Čechů v Republice Chorvatsku je nepolitická organizace dobrovolně zapojených krajanských spolků Českých besed, škol, klubů a jednotlivců – příslušníků české menšiny v oblasti kultury, školství, umění, vědy a sportu.

Sídlo Svazu Čechů v Republice Chorvatsku je v Daruvaru. Činnost je bohatá a rozmanitá – tvoří ji různé akce v průběhu celého roku. Činnost je zaměřena na uchovávání české kultury a jazyka a zachování národnostní svébytnosti. Činnost české menšiny v Chorvatsku – Českých besed a nakladatelství Jednoty je financována ze státního rozpočtu a z dotací místní samosprávy. Největší akcí chorvatských Čechů jsou dožínkové slavnosti. Je to oslava ukončení žní, kterou někdejší ženci projevovali svou radost z dokončení sklizně. Nejpůsobivější je dožínkový průvod obilím ozdobených alegorických vozů se znázorněním jednotlivých prací od sklizně po získávání chleba. Po vozech jdou v průvodu skupiny v národních krojích. Dožínkový program uzavírá spektakulární společné vystoupení všech účastníků slavností. Je nutné připomenout také divadelní přehlídku, přehlídku dechovek, přehlídky pěveckých skupin a českých dětských skupin, folklorní přehlídku Vonička a přehlídky dětské tvorby Naše jaro.

Informace:

Trg kralja Tomislava 7, Daruvar
Předsedkyně Libuše Stranjik
Tel.: 043/331-233
Web: www.savez-ceha-rh.hr

Česká beseda Daruvar

Česká beseda Daruvar je nejpočetnější menšinové sdružení Čechů v Chorvatsku. Je zároveň jedním z nejstarších krajanských spolků, byla založena v roce 1907. Spolek působí ve středisku Čechů v Chorvatsku, kde sídlí také Svaz Čechů. Dalo by se říci, že je daruvarská Beseda stožárem ostatních krajanských spoků v Chorvatsku. V Chorvatsku je 31 Česká beseda, z toho 15 jich působí v Bjelovarsko-bilogorském županství (Daruvar, Dolany, Horní Daruvar, Daruvarský Brestov, Velké a Malé Zdence, Lipovec, Bjelovar, Končenice, Ivanovo Selo, Tréglava, Dežanovec, Garešnica, Dolní Střežany, Holubňák a Hrubečné Pole).
Česká beseda Daruvar se zabývá kulturním amatérismem. V jejím rámci působí divadelní skupiny, pěvecký sbor, folklorní soubor Holubička a knihovna Franty Buriana.

Informace:

Češka beseda Daruvar
Trg kralja Tomislava 7, Daruvar
Předseda Tomislav Doležal
Mob.: 098/174-0396

Česká beseda Končenice

Česká beseda Končenice byla založena v roce 1932. Dnes má kolem 450 členů, většinou příslušníků české menšiny, ale jsou mezi nimi příslušníci chorvatského národa a jiných menšin.

Základním úkolem Besedy je uchovávání české kultury, obyčejů a českého jazyka. V České besedě působí čtyři sekce: mladší taneční skupina Končenská chasa, starší taneční skupina Manželské páry, pěvecká skupina Končeňačky a dechovka – Dechový orchestr České besedy Končenice.

Česká beseda Končenice je jediným spolkem, který má skupinu manželských párů s tím, že spolu tančí výhradně manželé. Jednou z nejvýznamnějších tradic, kterou Česká beseda uchovává a udržuje, jsou zajisté končenické maškary. Tato tradice je starší než sto let.

Informace:
Adresa: Končanica 260, 43505 Končanica
Mob.: +385 98 436 188

E-mail: ceska.beseda@gmail.com

Česká beseda Daruvarský Brestov

Česká beseda Daruvarský Brestov zahájila svou činnost v roce 1920 jako pobočka České besedy Daruvar. Od jara 1926 působí samostatně jako Československá beseda Daruvarský Brestov. V posledních 20 letech v Besedě svou činností vynikají taneční skupina Korálky, pěvecká skupina Konvalinky a dechová hudba, kdysi byla činná i divadelní skupina.

Všechny skupiny účinkují ve všech besedních programech, vystupují v sousedních obcích a v programech, které připravuje Svaz Čechů v Republice Chorvatsku.

Informace:
Adresa: Daruvarski Brestovac 182, 43505 Končanica
tel.: 091/571-2324

Události

Jako významné výrobně-obchodní centrum se z města stalo i důležité kulturní centrum, v němž se konají četné kulturní a zábavné programy.
Události

Webkamera Daruvar

Prostřednictvím turistické kamery Turistické pospolitosti Daruvar-Papuk chutenejte ve vysoce kvalitním zobrazování každodenních událostí mĕsta Daruvar.
  •