Europsko stablo godine 2020
Izabrani dječji radovi

Izabrani dječji radovi

 

Dana 8. veljače 2020. godine u Dvorcu Janković je održana, između ostalog, i Izložba dječjih radova na temu Ginko biloba. Crteže na temu ginka su napravila djeca koja pohađaju dječje vrtiće i osnovne škole iz Daruvar. U sklopu izložbe izabrano je 12 najboljih radova. 

 

IZABRANI DJEČJI RADOVI :


CRTEŽ 1

1..Ime i prezime autora/autorice: Jonaš Stanja Brdar

Razredni odjel: 5. b

Ime i prezime mentorice: Anita Res

Naziv ustanove: ČOŠ Jan Amosa Komenskog, Daruvar

Adresa ustanove: Masarykova 5, Daruvar

e-mail adresa ustanove: ured@os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr

 

CRTEŽ 2

2..Ime autora: Ana Čović

Razredni odjel: 2. a

Naziv ustanove: OŠ Vladimira Nazora, Daruvar

 

CRTEŽ 3

3..Ime i prezime autora: Petar Andrijević

Dob: 6 godina

Naziv ustanove: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“

Odgojna skupina: „ Zvjezdice “

 

CRTEŽ 4

4..PLAKAT „Koliko ruku treba da obgrle širinu mog debla ?“

Autori: Ana Čović, Paola Čehulić, Karlota Čehulić, Matej Majdak, Leo Pilizzari, Aleksandar

              Ivković, Mihael Mihalik, Sven Kovačić 

Razredni odjel: 2. a , Ekološka skupina

Naziv ustanove: OŠ Vladimira Nazora, Daruvar


CRTEŽ 5


5..Ime i prezime autora/autorice: Gita Novković

Dob: 8 godina

Razredni odjel: 2. a

Ime i prezime mentorice: Dubravka Pleho

Naziv ustanove: ČOŠ Jan Amosa Komenskog, Daruvar

Adresa ustanove: Masarykova 5, Daruvar

e-mail adresa ustanove: ured@os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr

 

CRTEŽ 6

6..Ime i prezime autora/autorice: Dalia Rohlik

Dob: 9 godina

Razredni odjel: 3. b

Ime i prezime mentorice: Anamari Toplak

Naziv ustanove: ČOŠ Jan Amosa Komenskog, Daruvar

Adresa ustanove: Masarykova 5, Daruvar

e-mail adresa ustanove: ured@os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr

 

CRTEŽ 7


7..Ime i prezime autora/autorice: Viktorija Jelinić

Razredni odjel: 8. a

Ime i prezime mentorice: Anita Res

Naziv ustanove: ČOŠ Jan Amosa Komenskog, Daruvar

Adresa ustanove: Masarykova 5, Daruvar

e-mail adresa ustanove: ured@os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr

 

CRTEŽ 8


8..Ime i prezime autora/autorice: Matea Milde

Razredni odjel: 8. a

Ime i prezime mentorice: Anita Res

Naziv ustanove: ČOŠ Jan Amosa Komenskog, Daruvar

Adresa ustanove: Masarykova 5, Daruvar

e-mail adresa ustanove: ured@os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr

 

CRTEŽ 9


9..Ime autora: Lucija Uskoković, Tara Uldrijan, Mia Bublić i Tessa K.G

Razredni odjel: 3. b

Naziv ustanove: OŠ Vladimira Nazora, Daruvar

 

CRTEŽ 10


10..Ime autora: Iskra Sekulić

Dob: 5 godina i 11 mjeseci

Naziv ustanove: ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA, DARUVAR

Adresa ustanove: Trg kralja Tomislava 7 a, Daruvar

 

CRTEŽ 11


11..Ime i prezime autora/autorice: Fabijan Ježek

Dob: 10 godina

Razredni odjel: IV.

Ime i prezime mentorice: Svjetluška Prokopić

Naziv ustanove: ČOŠ Jan Amosa Komenskog, Daruvar

Adresa ustanove: Masarykova 5, Daruvar

e-mail adresa ustanove: ured@os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr

 

CRTEŽ 12


12..Ime i prezime autora: Klara Kancijan-Lešković

Dob: 6 godina

Naziv ustanove: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“

Odgojna skupina: „ Leptirići “

 

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica